Zapraszamy do zapoznania się z ofertą!

TŁUMACZENIA ZWYKŁE

Dokumenty kwalifikowane do tłumaczeń zwykłych to min.

 • umowy cywilno-prawne
 • dokumenty handlowe
 • instrukcje obsługi, gwarancje


TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE


Tłumaczenia poświadczone wymagane są w Polsce oraz innych krajach przez różne organy administracji,
a także przez różne instytucje.

Do najczęściej tłumaczonych dokumentów przysięgłych należą:

 • akty notarialne oraz akty USC:urodzenia, małżeństwa, zgonu
 • świadectwa szkolne, dyplomy
 • dokumenty ubezpieczeniowe
 • dokumenty samochodowe
 • dokumenty sądowe
 • zaświadczenia o niekaralności
 • dokumenty dla banków min.dotyczące zdolności kredytowej


Tłumaczenia przysięgłe mogą być sporządzone wyłącznie przez uprawnionego tłumacza przysięgłego.
Dokumenty do tłumaczenia uwierzytelnionego muszą być dostarczone w oryginale.

TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE
w zakres tłumaczeń specjalistycznych wchodzą min.teksty:

 • literackie
 • techniczne
 • prawnicze
 • medyczne
 • handlowe
 • biznesowe