Ekspresowa wycena
Nasza oferta
Nasza oferta zdjęcie
Tłumaczenie zwykłe
Dokumenty kwalifikowane do tłumaczeń zwykłych to min.
 • Oferta ikona umowy cywilno-prawne
 • Oferta ikona dokumenty handlowe
 • Oferta ikona instrukcje obsługi, gwarancje
Tłumaczenie przysięgłe
Tłumaczenia poświadczone wymagane są w Polsce oraz innych krajach przez różne organy administracji, a także przez różne instytucje. Do najczęściej tłumaczonych dokumentów przysięgłych należą:
 • Oferta ikona akty notarialne oraz akty USC:urodzenia, małżeństwa, zgonu
 • Oferta ikona świadectwa szkolne, dyplomy
 • Oferta ikona dokumenty ubezpieczeniowe
 • Oferta ikona dokumenty samochodowe
 • Oferta ikona dokumenty sądowe
 • Oferta ikona zaświadczenia o niekaralności
 • Oferta ikona dokumenty dla banków min.dotyczące zdolności kredytowej
Tłumaczenia przysięgłe mogą być sporządzone wyłącznie przez uprawnionego tłumacza przysięgłego. Dokumenty do tłumaczenia uwierzytelnionego muszą być dostarczone w oryginale.
Tłumaczenie specjalistyczne
w zakres tłumaczeń specjalistycznych wchodzą min.teksty:
 • Oferta ikona literackie
 • Oferta ikona techniczne
 • Oferta ikona prawnicze
 • Oferta ikona medyczne