Polityka prywatności

SzanowniPaństwo
Z dniem 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE, określane jako RODO.
Poniżej znajduje się klauzula informacyjna zgodnie z RODO.
Biuro Tłumaczeń S.Gólczyńska
Klauzula informacyjna dla osób przekazujących dane osobowe za pośrednictwem poczty elektronicznej do BIURA TŁUMACZEŃ SZCZECIN PRAWOBRZEŻE S.GÓLCZYŃSKA
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest BIURO TŁUMACZEŃ Stanisława Gólczyńska, ulJasna 143/1, 70-777Szczecin
Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów prowadzenia korespondencji mailowej oraz realizacji usług zleconych drogą mailową lub telefonicznie. Odbiorcami danych mogą być podwykonawcy świadczący usługi tłumaczeniowe oraz podmioty świadczące usługi w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy na rzecz klienta. Państwa dane osobowe będą przechowywane na potrzeby realizacji działań podjętych na Państwa prośbę (nie dłużej niż przez trzy miesiące).
Posiadają Państwo prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO).
Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały profilowaniu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia korespondencji drogą mailową oraz realizacji usługi przez BIURO TŁUMACZEŃ. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie w/w praw należy kierować pod dane kontaktowe Administratora:
BIURO TŁUMACZEŃ Stanisława Gólczyńska, ul. Jasna 143/1 70-777 Szczecin, email multitlumacz.szczecin@gmail.com

?>